Links for aws-lambda-wsgi

aws_lambda_wsgi-0.0.4-py3-none-any.whl
aws_lambda_wsgi-0.0.4.tar.gz
aws_lambda_wsgi-0.0.5-py3-none-any.whl
aws_lambda_wsgi-0.0.5.tar.gz
aws_lambda_wsgi-0.0.6-py3-none-any.whl
aws_lambda_wsgi-0.0.6.tar.gz