Links for batoid

batoid-0.1.0.tar.gz
batoid-0.1.0rc2.tar.gz