Links for bayonetpython

bayonetpython-0.0.0-py2.py3-none-any.whl
bayonetpython-0.0.0.tar.gz